Proiect POR

Despre POR 2014 – 2020

Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007 – 2013 și unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014 – 2020.

POR 2014 – 2020 este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cuprinde 12 axe prioritare în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite.

POR 2014 – 2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât, acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Despre Proiect

În cadrul Axei prioritare 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Premium Concept Proiect derulează, în perioada 24.02.2017 – 30.11.2019, proiectul „Diversificarea producției SC PREMIUM CONCEPT PROIECT SRL”, Cod SMIS 2014+: 114791, cu finanțare acordată în baza contractului de finanțare nr. 1632/28.03.2018.

Valoarea totală a proiectului este de 3.197.679,75 lei, din care, 70,80% reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea competitivității PREMIUM CONCEPT PROIECT SRL, prin diversificarea activității companiei, promovarea spiritului antreprenorial, prin exploatarea de tehnologii inovative, consolidarea poziției pe piața întreprinderilor mici și mijlocii. Compania își propune creșterea numărului mediu de salariați cu 5 persoane. Acest obiectiv corespunde obiectivului specific al POR 2014 – 2020.

Obiectivul specific al proiectului este reprezentat de diversificarea activității companiei, prin achiziționarea de echipamente necesare desfășurării noii activități și prestarea de servicii și produse de calitate superioară pe piața de profil. Echipamentele achiziționate au fost grupate în 6 linii de producție, conform planului de afaceri aprobat, care vizează completarea liniiilor existente de producție publicitară și lărgirea gamei de servicii oferite.